Máy phát điện 275kVA Cummins cũ – MPĐ0907336415

  • Máy phát điện Cummins 275kVA
  • Công suất định mức: 275kVA
  • Công suất dự phòng:302kVA
  • Động cơ: Cummins 275kVA
  • Nơi nhận hàng: Hồ Chí Minh
  • Bảo hành: 6 tháng hoặc 600 giờ hoạt động